ติดต่อเรา
 

โทรศัพท์ติดต่อ เวลา 8.30 - 17.30 น. (เวลาทำการจันทร์ - เสาร์)                                                

โทรศัพท์                                                     Hotline

      074-219-999                                     088-792-0096 (สำนักงานและฝ่ายขาย)

                                                               094-596-9221 (นัดหมายศูนย์บริการ)

                                                               088-782-6263 (ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง)

บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด                                                    

222 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

90110, สงขลา